Copyright 2023 - Custom text here

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven ; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

2. Offertes, Opdrachtbevestiging
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven worden gemaakt op basis van het dan geldende uurtarief van het tekenbureau. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke dan wel telefonische bevestiging van de opdrachtgever.

3. Levering
Het tekenwerk wordt minimaal op A3-formaat in 2-voud geleverd of digitaal in PDF-formaat, tenzij anders overeengekomen.

4. Auteursrecht
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tekeningen te reproduceren voor een ander. Dit geldt niet indien hiervoor toestemming is verleend. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van de leverancier het tekenwerk te veranderen/wijzigen.

5. Verantwoordelijkheid, Aansprakelijkheid
Het tekenbureau zal de opdracht naar beste weten uitvoeren en gedurende de opdracht bereikbaar zijn voor onderling overleg. Het tekenbureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de opdrachtgever verschaft heeft. De opdrachtgever vrijwaart het tekenbureau voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen, voorwerpen, alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materiaal en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De opdrachtgever dient het tekenwerk zorgvuldig te controleren. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor eventuele uitvoering van het tekenwerk.Kosten voortvloeiend uit gebreken van het tekenwerk zijn dus niet verhaalbaar op het tekenbureau maar op de opdrachtgever.

6. Betalingsvoorwaarden
Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-.

7. Meerwerk, Onvoorziene uitloop
In geval van meerwerk wordt het bedrag aangepast. Bij onvoorziene uitloop (bv ziekte, familieomstandigheden) of indien het tekenwerk niet op tijd klaar kan zijn, kan dit niet verhaald worden op het tekenbureau, wel zal getracht worden een passende oplossing te vinden. Indien het tekenwerk langer vergt dan 2 maanden is het tekenbureau gerechtigd gedeeltelijk facturen te verzenden.

8. Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gebonden aan de tot die tijd gemaakte kosten/uren (voorbereiding, tekenwerk e.d.).

9. Wijzigingen algemene voorwaarden

De leverancier is en blijft gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te veranderen zonder enig kennisgeving aan derden.

Zevenaar, 01-01-2012 

Search

Tab1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a tempus purus, in bibendum nisi. Nullam odio orci, imperdiet in volutpat lacinia, congue eu nisi.

Tab2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a tempus purus, in bibendum nisi. Nullam odio orci, imperdiet in volutpat lacinia, congue eu nisi.

Tab3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a tempus purus, in bibendum nisi. Nullam odio orci, imperdiet in volutpat lacinia, congue eu nisi.

f t g m

Bedrijfsinfo:

Tekenbureau Arts

Dhr. A.G.J. Arts
Kampsingel 68
6901 JJ Zevenaar
+31 (0)6 20 50 26 50
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.tekenburo-arts.nl
KvK-nr.: 54176646
BTW-id: NL001857784B04

Graag hoor ik van u.

Wat ik voor u en uw organisatie kan betekenen.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of idee├źn, neem dan contact met mij op.

Tel.:  +31 (0)6 2050 2650